Корал-сервиз ЕООД
Вашия професионален гид в света на автомобилните газови системи.
Фирмата произвежда и разпространява на пазара газов инжекцион CSI, както и други продукти свързани с подобряване работата на автомобили работещи с алтернативно гориво.
Авто газ (L.P.G.) - алтернативното гориво.
Газта има много предимства при използването й като автомобилно гориво:
Тя постъпва в двигателя в газообразно състояние, поради което не отмива масления филм от стените на цилиндрите и не разрежда маслото в картера. Това намалява износването на цилиндрите и увеличава експлоатационния ресурс на двигателя.
L.P.G. лесно се смесва с въздуха и равномерно пълни цилиндрите на двигателя с еднородна гориво-въздушна смес.
Газта има високо октаново число, което...
Метанът – ново за България алтернативно автомобилно гориво
Автомобилното гориво от природен газ - метан, има безспорни екологични и икономически предимства. За разлика от бензина, при употребата му не се отделят серни и азотни окиси, оловни или други канцерогенни съединения и прах. Единственият вреден газ, който отделя метанът, е въглеродният двуокис, но и той е до 80% по-малко отколкото при бензина. Отделят се преди всичко водни пари, което е по-скоро положителен момент.
Големите компании от рода на Пежо вече вграждат уредби ...
Copyright © Coral Service 2013. All rights reserved.